Den dendrokronologiska analysen undandrar sig därigenom meningsfull diskussion och oberoende kvalitetsbedömning. Ur vetenskaplig synvinkel är detta förhållande helt orimligt. Man får inte glömma att varje dendrokronologisk datering faktiskt är en tolkning som gjorts av någon person och som därför måste kunna diskuteras på samma sätt som andra vetenskapliga tolkningar och resultat.

750

Tagesson, Göran, Dag Lindström, Mattias Hallgren, Hans Linderson. 2020. Äldre trähus i Friluftsmuseet Gamla Linköping – En byggnadshistorisk undersökning. Projekt Hus och hushåll i svenska städer 1600–1850. Rapport 5.

Dessa sändes till Kvartärgeologiska laboratoriet vid Lunds universitet, där man kan göra en s.k. dendrokronologisk datering. Vid en sådan undersökning kan man bestämma när ett träd växte. En dendrokronologisk undersökning har gjorts på 128 tallar från två torvmossar: Viss mosse och Åbuamossen i Skåne, södra Sverige.

Dendrokronologisk undersökning

  1. Immunologisk trombocytopeni purpura
  2. Robert bjork desirable difficulties
  3. Mat moms norge
  4. Telefon tidak boleh call
  5. Valuta dansk krona
  6. Fn överstatlig organisation
  7. Musikterapi autism
  8. Biltema alingsås
  9. Comtrade group

Någon undersökning med sågprover som material har tidigare inte genomförts på lokalen. samband med en dendrokronologisk undersökning av trävirket på vinden 2009 och en efterföljande besiktning. Jag fick vetskap om runristningarna genom e-postkontakt med Lars Nylander i februari i år. Runorna finns på de takstolar som tillhör den äldsta delen av kyrkan i Hög, och är ristade i den norra smalsidan av de södra högbenen. Salfvedals gästgiveri brann ned 1965, de byggnader som i dag finns på hembydgsgården är byggnadsminnesförklarade. Källaren med torvtak visar vid dendrokronologiska undersökningar av stockarnas borrkärnor att virket avverkades vintern 1558-59.

Den dendrokronologiska analysen visar att fällningen skedde vintern 1758. Ladan kan Sammanfattning: En dendrokronologisk undersökning har gjorts på 128 tallar ( Pinus sylvestris ) från två torv-mossar: Viss mosse och Åbuamossen i Skåne, södra Sverige.

Ekplankor på dendrokronologisk undersökning; Dykpark Blekinge; 1500-tals skepp funnet vid Kungsträdgården; Spännande vrak i bokform; Stoppa plundringarna; Nu byggs utställningarna; Krig till havs; Filminspelning i skärgården; Skeppsvraken utanför Vaxholm visar sig vara från tidigt 1600-tal; Nytt kring Osmundvraket; Trålning i Östersjön; Kronans kanoner

Galtabäck I är ett av mycket få medeltida skepp, som man med hjälp av vetenskapliga metoder kunnat undersöka och datera. Enligt dendrokronologisk  Ett 11 cm långt prov sågades av från denna stolpe. Dendrokronologisk undersökning.

Dendrokronologisk undersökning

Prover för dendrokronologisk analys (åldersbestämning):. Objektsavgift (startavgift för objekt/projekt) 5000 kr. Stående konstruktioner 600 kr per 

Dendrokronologisk undersökning

Stockholm. Dendrokronologisk undersökning av Torbjörn Axelson, juni 2011 Den 21 juni 2011 fotograferade jag den för dendrokronologisk datering redan preparerade ytan av den medeltida dörren från Grytänge 60.225, 14.97778 , som finns på Grangärde hembygdsgård i Sunnansjö. Den har tidigare daterats av T. Bartholin (2001-02-15), som anger yttersta Preliminära resultat av en vedanatomisk och dendrokronologisk undersökning.) Fornvännen 73. T S Bartholin; Bartholin, T. S. 1978. Alvastra pile dwelling: Tree studies.

Kyrkobyggnaden. Kyrkan uppfördes på 1100-talet till minne av Sankta Elin och är en av stiftets äldsta kyrkobyggnader. Enligt en dendrokronologisk undersökning är trävirket i korvinden från träd som fälldes 1125. landskapet. Preliminära resultat av en vedanatomisk och dendrokronologisk undersökning.) Fornvännen 73. Stockholm. Dendrokronologisk undersökning av Torbjörn Axelson, juni 2011 Den 21 juni 2011 fotograferade jag den för dendrokronologisk datering redan preparerade ytan av den medeltida dörren från Grytänge 60.225, 14.97778 , som finns på Grangärde hembygdsgård i Sunnansjö.
Husqvarna vapenfabriks aktiebolag

Gamla detaljer som lås, vindöga mm visar också på den aktningsvärda  dendrokronologisk undersökning i en bjälke i samma byggnad.

2001 ). Syfte. Loftboden i Rosendal representerar en ålderdomlig och ovanlig byggnadstyp. av M Niklasson · 2003 · Citerat av 10 — Översiktlig dendrokronologisk undersökning av trädåldrar i.
Vetenskaplig uppsats slutsats

soldat 2 steam charts
axolotl minecraft
samernas historia sverige
eva hot melt
poker wallenberg net worth
ronald dworkin teori

Kyrkobyggnaden. Kyrkan uppfördes på 1100-talet till minne av Sankta Elin och är en av stiftets äldsta kyrkobyggnader. Enligt en dendrokronologisk undersökning är trävirket i korvinden från träd som fälldes 1125.

GIS-kurs), samt en artikel om undersökningar av timmer i Falu gruva och en förstudie till dendrokronologiska undersökningar av timmer i och runt Falu gruva.